1
Diamond Lotus Center: Đây là khu trung tâm Với những tiện nghi như chủ hàng, shop quần áo, quỹ vui chơi giải trí, cà phê, thư viện, Yoga hay phòng tập thể hình.
khu Diamond Lounge: chỗ để dân cư được bơi lội thoải

Comments

Who Upvoted this Story

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments